Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

Jan-apr
Jan-Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

76 840,26

81 825,73

87 921,70

26 467,06

28 595,55

30 674,67

6 688,57

6 991,91

7 857,28

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

109,67

117,40

126,15

37,98

41,03

44,01

9,60

10,03

11,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 096,75

3 855,45

3 558,33

1 328,80

1 266,74

1 038,92

357,01

359,80

237,82

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,62

4,51

4,16

1,56

1,48

1,22

0,42

0,42

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

466,02

451,97

420,28

163,08

137,18

137,57

42,43

31,65

31,60

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,01

2,92

3,35

1,05

1,09

1,15

0,27

0,26

0,27


Anm.:  Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner. 
Note:  Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

Anm: Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.
Note: Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the number of heads and the quantity may vary between years.

Anm: Före 2015 rapporterades slakten av fjäderfä per kvartal och följaktligen finns inga månadsuppgifter för 2014 och längre bakåt i tiden. De redovisade värdena är i dessa fall tredjedelar av kvartalsvärdena.
Note: Before 2015 the reports on the slaughter of poultry were conducted per quarter of a year. Therefore, there are no monthly data for the year 2014 and earlier periods. The values shown are thirds of the quarterly data in these cases.

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.