Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1507

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:05
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:05
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakt av nötdjur och svin lägre än maj 2014

Totalt slaktades drygt 30 900 vuxna nötdjur och knappt 1 800 kalvar i maj 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till 10 268 ton vilket är lägre än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur A. Slakten av svin är den lägsta i maj månad de senaste 15 åren. I maj i år slaktades 198 800 svin, vilket innebar en vikt på 18 150 ton. Figur A och Figur B visar utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

I maj 2015 slaktades 7 679 460 kycklingar, 185 100 hönor och 35 880 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 11 520 ton. Kycklingarna svarar för 96 % av den vikten.

Kvantiteten invägd mjölk i maj, produktionen vid mejerier i maj finns inte tillgänglig när detta Statistiska Meddelande publiceras. Tabellerna 1 och 2 är därför inte uppdaterade. När data finns läggs den ut i databasen.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i maj 2015 är inte heller tillgänglig vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

 

Figur A. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure A. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)