Statens Jordbruksverk                                           12                                                     JO 48 SM 1507