Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1508

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:06
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:06
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakt av fjäderfä större än andra kvartalet 2014

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2015 var 244 000 ton; 2 000 ton mindre än i juni ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till juni 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juni 63 000 ton, vilket är 1 000 ton mer än juni 2014. Hittills i år har det producerats 55 300 ton grädde, det är 2 700 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades knappt 31 600 vuxna nötdjur och knappt 1 700 kalvar i juni 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till knappt 10 500 ton vilket är mer än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Även slakten av svin är mer i juni i år än i juni de senaste tre åren. I juni i år slaktades 217 300 svin, vilket innebar en vikt på 19 570 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Figur D visar den totala slakten av fjäderfä kvartalsvis från 2012 och framåt. Där ser man att slakten i kvartal 2 har ökat varje år sedan 2012. Mellan 2014 och 2015 ökade slakten med 3 525 ton fjäderfä.

I juni 2015 har det levererats 8 600 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 4 % jämfört med samma månad 2014. Deras marknadsandel uppskattas till ca 82 % av det totala marknaden.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)

 

Figur D. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of poultry (1 000 metric tons)