Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-jun

Jan-Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

867

864

810

434

404

402

60

62

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

559

526

524

80

83

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

188

180

180

29

29

30

1,0 – 2,0 %

505

527

482

262

239

240

36

37

38

< 1,0 %

224

214

211

109

107

105

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

53,4

52,6

55,3

9,6

9,5

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

46,7

46,3

45,6

7,4

7,3

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

9,2

8,6

7,8

0,9

0,9

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

37,0

47,2

45,6

6,9

7,9

7,3


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.