Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1509

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:07
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:07
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur i juli i år är större än i juli 2014

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2015 var 246 500 ton; 1 100 ton mer än i juli ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till juli 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juli 63 100 ton, vilket är 1 100 ton mer än juli 2014. Hittills i år har det producerats 64 100 ton grädde, det är 3 400 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades drygt 30 400 vuxna nötdjur och knappt 1 400 kalvar i juli 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 10 100 ton vilket är mer än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mindre i juli i år än i juli de senaste tre åren. I juli i år slaktades 223 600 svin, vilket innebar en vikt på 20 000 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

I juli slaktades 8 334 200 kycklingar, 146 870 hönor och 36 400 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 12 400 ton. Kycklingarna svarar för 96 % av vikten.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i juli 2015 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)