Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-jul

Jan-Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

867

864

810

494

466

465

60

62

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

641

610

608

82

84

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

217

210

209

30

30

29

1,0 – 2,0 %

505

527

482

298

277

278

36

37

38

< 1,0 %

224

214

211

125

124

121

16

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

61,2

60,7

64,1

7,8

8,1

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

53,7

53,4

52,8

7,0

7,2

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

10,4

10,0

9,4

1,2

1,3

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

44,9

55,4

55,1

7,9

8,2

9,0


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.