Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1510

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:08
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:08
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Lägsta månadsslakten av svin hittills i år

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2015 var 243 900 ton; 3 000 ton mer än i augusti ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till augusti 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i augusti 66 400 ton, vilket är 1 400 ton mindre än augusti 2014. Hittills i år har det producerats 73 200 ton grädde, det är 4 200 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades knappt 34 000 vuxna nötdjur och knappt 1 700 kalvar i augusti 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt 11 200 ton,. vilket är mer än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mindre i augusti i år än i augusti de senaste tre åren. I augusti i år slaktades 200 600 svin, vilket innebar en vikt på 18 000 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

I augusti slaktades 7 720 700 kycklingar, 291 200 hönor och 34 500 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 11 700 ton. Kycklingarna svarar för 95 % av vikten.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i augusti 2015 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)