Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-aug

Jan-Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

867

864

810

567

534

531

74

68

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

737

700

694

96

90

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

249

241

236

32

31

27

1,0 – 2,0 %

505

527

482

345

318

319

46

41

41

< 1,0 %

224

214

211

143

141

139

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

69,7

68,9

73,2

8,5

8,2

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

61,0

60,4

60,5

7,3

7,0

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

11,5

11,0

10,8

1,1

1,0

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

50,5

61,8

62,5

5,6

6,4

7,4


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.