Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

Jan-aug

Jan-Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

76 840,26

81 825,73

87 921,70

53 578,08

57 469,12

62 454,62

6 866,94

7 444,88

7 720,65

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

109,67

117,40

126,15

76,88

82,45

89,61

9,85

10,68

11,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 096,75

3 855,45

3 558,33

2 683,91

2 542,45

2 045,24

320,54

278,05

291,24

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,62

4,51

4,16

3,14

2,97

2,39

0,37

0,33

0,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

466,02

451,97

421,22

308,51

271,30

283,64

30,28

35,41

34,54

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,01

2,92

3,35

1,99

2,16

2,31

0,20

0,28

0,29


Anm.:  Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner. 
Note:  Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

Anm: Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.
Note: Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the number of heads and the quantity may vary between years.

Anm: Före 2015 rapporterades slakten av fjäderfä per kvartal och följaktligen finns inga månadsuppgifter för 2014 och längre bakåt i tiden. De redovisade värdena är i dessa fall tredjedelar av kvartalsvärdena.
Note: Before 2015 the reports on the slaughter of poultry were conducted per quarter of a year. Therefore, there are no monthly data for the year 2014 and earlier periods. The values shown are thirds of the quarterly data in these cases.

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.