Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1511

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:09
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:09
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Största månadsslakten av nötkreatur hittills i år

Kvantiteten invägd mjölk i september 2015 var 230 200 ton; 600 ton mer än i september ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till september 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i september 69 100 ton, vilket är 400 ton mer än september 2014. Hittills i år har det producerats 81 800 ton grädde, det är 4 500 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades knappt 40 000 vuxna nötdjur och knappt 2 000 kalvar i september 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till knappt 13 200 ton. vilket är mer än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mer i september i år än i september de senaste tre åren. I september i år slaktades 234 400 svin, vilket innebar en vikt på 21 000 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Figur D visar den totala slakten av fjäderfä kvartalsvis från 2012 och framåt. Där ser man att slakten i kvartal 3 har ökat varje år sedan 2012. Mellan 2014 och 2015 ökade slakten i kvartal 3 med 8 % till 36 563 ton.

I september 2015 har det levererats 8 600 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 5 % jämfört med samma månad 2014. Deras marknadsandel uppskattas till ca 82 % av den totala marknaden. Figur E visar månadsvis invägning av ägg sedan år 2012.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)

 

Figur D. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of poultry (1 000 metric tons)

 

 

Figur E. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure E. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tons)