Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1511

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-sep

Jan-Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

867

864

810

640

602

603

73

69

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

830

790

787

93

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

280

272

268

31

31

31

1,0 – 2,0 %

505

527

482

389

359

362

45

41

41

< 1,0 %

224

214

211

161

159

158

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

77,6

77,3

81,8

7,9

8,4

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

68,1

67,2

67,8

7,1

6,8

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

12,7

12,4

12,1

1,2

1,4

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

56,7

68,7

68,4

6,2

6,9

6,0


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.