Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1512

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:10
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakt av svin i oktober i år är lägre än i oktober 2014

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2015 var 233 100 ton; 800 ton mindre än i oktober ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till oktober 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i oktober 70 400 ton, vilket är 1 100 ton mindre än oktober 2014. Hittills i år har det producerats 91 900 ton grädde, det är 5 700 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades knappt 38 800 vuxna nötdjur och knappt 2 100 kalvar i oktober 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till knappt 12 700 ton, vilket är mer än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mindre i oktober i år än i oktober de senaste tre åren. I oktober i år slaktades 219 900 svin, vilket innebar en vikt på 19 900 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

I oktober slaktade 8 099 400 kycklingar, 351 700 hönor och 44 700 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 12 400 ton. Kycklingarna svarar för 94 % av vikten.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i oktober 2015 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)