Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1512

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-okt

Jan-Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 861

2 868

2 931

2 397

2 457

2 450

230

234

233

Fetthalt (%)  Fat content

4,22

4,26

4,25

4,26

4,25

4,25

4,29

4,28

4,28

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,42

3,42

3,42

3,41

3,42

3,42

3,44

3,44

3,45


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.