Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1512

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-okt

Jan-Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

867

864

810

716

674

672

76

72

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

927

883

875

96

93

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

311

303

292

31

32

28

1,0 – 2,0 %

505

527

482

436

402

407

47

43

44

< 1,0 %

224

214

211

180

178

176

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

85,8

86,2

91,9

8,2

8,9

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

75,7

74,3

75,4

7,6

7,0

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

14,1

14,1

13,4

1,4

1,7

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

61,3

74,3

73,2

4,6

5,6

4,8


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.