Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1601

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2015:11
Animal products - Annual and monthly statistics – 2015:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Mer slakt av nötkreatur och svin i november 2015 än i november 2014

Kvantiteten invägd mjölk i november 2015 var 228 300 ton; 1 700 ton mindre än i november ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till november 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i november 69 800 ton, vilket är 3 200 ton mer än november 2014. Till och med november 2015 har det producerats 101 500 ton grädde, det är 6 800 ton mer än vid samma tidpunkt året innan.

Totalt slaktades knappt 37 500 vuxna nötdjur och knappt 2 000 kalvar i november 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till knappt 12 200 ton, vilket är mer än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mer i november 2015 än i november 2014. I november 2015 slaktades 217 500 svin, vilket innebar en vikt på 19 600 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012. Den totala slakten av får, baggar och lamm i november 2015 var 600 ton, det är en minskning med 10 ton jämfört med november 2014.

I november slaktades 8 088 600 kycklingar, 291 200 hönor och 39 700 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 12 300 ton. Kycklingarna svarar för 95 % av vikten.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i oktober och november 2015 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)