Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-nov

Jan-Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

867

864

810

791

740

741

75

67

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

1 021

968

965

94

86

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

342

333

320

31

29

28

1,0 – 2,0 %

505

527

482

482

441

451

46

40

44

< 1,0 %

224

214

211

197

194

194

18

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

94,1

94,6

101,5

8,3

8,4

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

82,9

80,9

83,0

7,2

6,7

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

16,0

15,7

15,1

1,9

1,6

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

67,0

81,0

77,6

5,7

6,7

4,4


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.