Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Mjölkinvägning inom EU

7. Milk delivered to dairies within the EU

 

Kvantitet 1 000 ton
Quantity

Fetthalt %
Fat content

Proteinhalt %
Protein content

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

3 072

3 475

3 689

4,1

4,09

..

3,4

3,4

..

Bulgarien Bulgaria

497

495

510

3,68

3,68

..

3,28

3,28

..

Cypern Cyprus

153

157

164

3,7

3,72

..

3,38

3,41

..

Danmark Denmark

4 916

5 025

5 113

4,28

4,26

..

3,42

3,52

..

Estland Estonia

649

689

730

4

3,99

..

3,38

3,37

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland Finland

2 254

2 287

2 357

4,27

4,28

..

3,48

3,45

..

Frankrike France

24 536

23 989

25 313

3,98

3,99

..

3,41

3,38

..

Grekland Greece

664

652

619

3,95

3,93

..

3,31

3,3

..

Irland Ireland

5 380

5 560

5 819

3,94

3,94

..

3,36

3,39

..

Italien Italy

10 004

10 397

10 153

3,78

3,78

..

3,38

3,37

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroatien Croatia

602

504

523

3,97

4,01

..

3,37

3,38

..

Lettland Latvia

718

736

805

4,16

4,08

..

3,33

3,26

..

Litauen Lithuania

1 360

1 339

1 436

4,15

4,16

..

3,27

3,25

..

Luxemburg Luxembourg

277

287

306

4,16

4,13

..

3,39

3,36

..

Malta Malta

..

..

43

3,38

3,39

..

3,23

3,21

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederländerna Netherlands

11 676

12 213

12 468

4,4

4,4

..

3,53

3,53

..

Polen Poland

9 843

9 921

10 581

4

3,98

..

3,22

3,21

..

Portugal Portugal

1 855

1 777

1 863

3,78

3,79

..

3,25

3,26

..

Rumänien Rumania

884

879

995

3,81

3,79

..

3,26

3,27

..

Slovakien Slovakia

851

827

844

3,78

3,84

..

3,37

3,36

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenien Slovenia

535

517

532

4,15

4,14

..

3,37

3,37

..

Spanien Spain

5 997

5 981

5 902

3,62

3,62

..

3,26

3,28

..

Storbritannien United Kingdom

13 591

13 687

14 829

4,07

4,03

..

3,26

3,26

..

Sverige Sweden

2 861

2 868

2 932

4,22

4,26

..

3,42

3,42

..

Tjeckien Czech Republic

2 446

2 382

2 414

3,83

3,87

..

3,38

3,36

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland Germany

29 702

30 301

31 375

4,13

4,12

..

3,41

3,41

..

Ungern Hungary

1 398

1 364

1 470

3,63

3,7

..

3,21

3,24

..

Österrike Austria

2 964

2 933

3 035

4,2

4,19

4,19

3,39

3,4

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-281

139 685

141 241

146 819

4,04

4,04

..

3,37

3,37

..


Källa:  Eurostat.  Source:  Eurostat.

1)  Summan inkluderar inte Malta 2012 och 2013.  The sum does not include Malta in 2012 and 2013.