Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 48 SM 1602