Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-dec

Jan-Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

867

864

810

864

810

812

74

70

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

1 113

1 057

1 056

92

89

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

372

364

349

31

31

28

1,0 – 2,0 %

505

527

482

527

482

495

44

41

44

< 1,0 %

224

214

211

214

211

212

17

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

103,8

105,2

111,1

9,7

10,5

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

90,0

87,7

90,6

7,1

6,8

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

17,0

16,9

16,4

1,0

1,1

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

73,8

89,2

84,2

6,8

8,2

6,6


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.