Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

259,5

247,6

255,2

1 109,6

1 130,6

1 118,3

2,1

2,3

2,4

Bulgarien Bulgaria

4,7

5,1

4,4

48,8

52,1

53,7

..

..

..

Cypern Cyprus

4,6

3,8

3,9

51,7

48,7

42,6

3,1

3,0

3,1

Danmark Denmark

96,9

97,4

99,4

1 603,7

1 589,4

1 593,9

1,7

1,6

1,7

Estland Estonia

7,8

7,8

8,7

36,2

36,9

40,6

0,2

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland Finland

80,1

80,2

82,1

192,8

194,5

186,1

0,9

0,9

1,0

Frankrike France

1 447,4

1 375,3

1 390,9

1 957,4

1 938,8

1 943,6

83,0

80,0

80,5

Grekland Greece

48,8

43,6

38,4

114,6

108,6

96,2

69,2

60,9

58,4

Irland Ireland

494,7

516,9

580,9

241,5

239,3

254,1

53,7

57,5

57,6

Italien Italy

968,9

838,7

696,6

1 620,7

1 625,5

1 327,8

31,0

35,3

25,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroatien Croatia

45,9

46,5

43,7

85,6

79,8

68,7

0,5

0,7

0,8

Lettland Latvia

15,7

15,1

16,5

24,0

26,2

28,2

0,3

0,2

0,2

Litauen Lithuania

39,8

36,6

38,9

58,9

67,0

66,5

0,1

0,1

0,1

Luxemburg Luxembourg

8,4

7,9

8,4

10,4

10,9

11,9

0,0

0,0

0,0

Malta Malta

1,1

1,1

1,1

5,7

5,9

6,2

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederländerna Netherlands

336,7

337,8

342,0

1 331,7

1 307,0

1 370,9

13,1

12,1

12,7

Polen Poland

371,0

338,7

412,3

1 695,2

1 684,3

1 838,5

0,7

0,6

0,6

Portugal Portugal

78,5

70,9

67,3

362,3

345,9

360,0

9,7

10,0

10,2

Rumänien Rumania

22,9

23,4

23,9

282,1

308,4

324,9

2,2

3,2

4,8

Slovakien Slovakia

9,7

9,5

8,8

54,2

52,4

33,8

0,6

0,5

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenien Slovenia

32,7

31,8

31,2

21,0

19,0

20,2

0,1

0,1

0,1

Spanien Spain

362,5

356,9

356,8

3 466,3

3 431,2

3 620,2

122,0

118,3

114,2

Storbritannien United Kingdom

882,1

847,1

875,8

824,6

832,9

862,1

275,8

290,1

298,2

Sverige Sweden

125,3

125,9

131,6

233,0

234,1

236,2

5,0

4,9

5,1

Tjeckien Czech Republic

65,4

64,6

65,2

239,8

234,3

236,0

0,2

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland Germany

1 128,0

1 095,0

1 120,0

5 459,0

5 474,0

5 507,0

22,0

20,0

19,0

Ungern Hungary

24,3

22,1

22,7

345,9

336,7

368,6

0,2

0,3

0,3

Österrike Austria

221,1

227,2

221,6

529,8

528,2

525,6

7,6

7,7

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-281

7 184,5

6 874,3

6 948,3

22 006,5

21 942,5

22 142,3

705,0

710,5

704,6


Källa:  Eurostat.  Source: Eurostat.

1)  Summan för får och lamm inkluderar inte Bulgarien.  The sum of sheep and lambs do not include Bulgaria.