Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Mjölkinvägning inom EU

7. Milk delivered to dairies within the EU

 

Kvantitet 1 000 ton
Quantity

Fetthalt %
Fat content

Proteinhalt %
Protein content

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

3 475

3 689

3 956

4,09

..

..

3,40

..

..

Bulgarien Bulgaria

495

510

505

3,68

..

..

3,28

..

..

Cypern Cyprus

157

164

162

3,72

..

..

3,41

..

..

Danmark Denmark

5 025

5 113

5 270

4,26

..

..

3,52

..

..

Estland Estonia

689

730

720

3,99

..

..

3,37

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland Finland

2 287

2 357

2 394

4,28

..

..

3,45

..

..

Frankrike France

23 989

25 309

25 374

3,99

..

..

3,38

..

..

Grekland Greece

652

619

612

3,93

..

..

3,3

..

..

Irland Ireland

5 560

5 816

6 591

3,94

..

..

3,39

..

..

Italien Italy

10 397

11 024

10 641

3,78

..

..

3,37

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroatien Croatia

504

523

513

4,01

..

..

3,38

..

..

Lettland Latvia

736

805

807

4,08

..

..

3,26

..

..

Litauen Lithuania

1 339

1 436

1 438

4,16

..

..

3,25

..

..

Luxemburg Luxembourg

287

306

333

4,13

..

..

3,36

..

..

Malta Malta

..

43

42

3,39

..

..

3,21

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederländerna Netherlands

12 213

12 473

13 326

4,40

..

..

3,53

..

..

Polen Poland

9 921

10 581

10 869

3,98

..

..

3,21

..

..

Portugal Portugal

1 777

1 863

1 928

3,79

..

..

3,26

..

..

Rumänien Rumania

879

995

916

3,79

..

..

3,27

..

..

Slovakien Slovakia

827

844

865

3,84

..

..

3,36

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenien Slovenia

517

532

554

4,14

..

..

3,37

..

..

Spanien Spain

6 300

6 601

6 720

3,62

..

..

3,28

..

..

Storbritannien United Kingdom

13 687

14 829

15 194

4,03

..

..

3,26

..

..

Sverige Sweden

2 868

2 931

2 933

4,26

..

..

3,42

..

..

Tjeckien Czech Republic

2 382

2 414

2 500

3,87

..

..

3,36

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland Germany

30 301

31 375

31 878

4,12

..

..

3,41

..

..

Ungern Hungary

1 364

1 470

1 523

3,70

..

..

3,24

..

..

Österrike Austria

2 933

3 067

3 103

4,19

4,19

..

3,40

3,40

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-281

141 560

148 418

151 666

4,04

..

..

3,37

..

..


Källa:  Eurostat.  Source:  Eurostat.

1)  Summan inkluderar inte Malta 2013.  The sum does not include Malta in 2013.