Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1605

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-mar

Jan-Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

205

204

208

69

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

265

264

268

90

91

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

90

90

90

30

31

31

1,0 – 2,0 %

527

482

495

121

122

124

41

41

42

< 1,0 %

214

211

213

54

53

53

19

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

25,5

27,7

29,5

8,8

9,8

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

23,2

22,6

22,5

8,0

7,9

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

4,4

3,7

4,0

1,6

1,3

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

23,4

21,1

21,8

8,0

8,2

7,0


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.