Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-apr

Jan-Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

272

272

277

67

68

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

353

353

357

88

89

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

120

120

120

30

30

30

1,0 – 2,0 %

527

482

495

161

162

165

40

41

41

< 1,0 %

214

211

213

72

71

71

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

34,5

36,7

38,6

9,0

9,0

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

31,0

30,6

30,0

7,9

7,9

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

5,9

5,4

5,5

1,5

1,6

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

31,2

29,2

29,3

7,8

8,2

7,5


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.