Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1607

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:05
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:05
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av fjäderfä i maj 2016

Kvantiteten invägd mjölk i maj 2016 var 256 100 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till maj 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i maj 69 300 ton, vilket är något mindre än i maj 2015. Under januari till maj 2016 har det producerats 47 800 ton grädde. Det är 2 100 ton mer än samma period 2015.

Totalt slaktades knappt 32 600 vuxna nötdjur och drygt 1 400 kalvar i maj 2016. Den totala vikten av nötkreatur uppgick till cirka 10 900 ton, vilket är något mer än samma månad de två föregående åren, men lite mindre än år 2013. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin var större i maj 2016 än samma månad de två senaste åren. I maj slaktades det knappt 210 800 svin, med en total vikt på 19 300 ton. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i maj var 300 ton, det är 20 ton mer än i maj 2014 och 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det knappt 13 200 ton fjäderfä i maj 2016, vilket är 1 500 ton mer än i maj 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 95 % av vikten. Figur E visar månadsvis slakt av fjäderfä sedan januari 2015.

Ägginvägningsstatistik för maj månad är vid publiceringsdatumet ännu inte tillgänglig. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den är klar.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)