Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-maj

Jan-May

Maj

May

Maj

May

Maj

May

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

342

342

346

69

70

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

444

444

447

91

91

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

151

151

151

31

31

31

1,0 – 2,0 %

527

482

495

202

204

206

41

41

41

< 1,0 %

214

211

213

91

89

89

19

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

43,1

45,7

47,8

8,6

9,0

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

38,9

38,3

37,4

7,9

7,8

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

7,7

6,6

7,1

1,8

1,3

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

39,3

38,3

37,1

8,2

9,0

7,8


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.