Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

Jan-maj

Jan-May

Maj

May

Maj

May

Maj

May

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

81 825,73

87 921,70

94 111,23

35 587,45

38 354,13

40 100,99

6 991,91

7 679,46

8 583,40

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

117,40

126,54

136,86

51,22

55,78

58,32

10,06

11,17

12,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 855,45

3 558,33

3 448,79

1 626,54

1 224,02

1 276,50

359,80

185,10

282,56

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

4,51

4,16

4,04

1,90

1,43

1,49

0,42

0,22

0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

451,97

421,22

465,85

168,84

173,44

194,18

31,65

35,88

44,30

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

2,92

3,35

3,69

1,34

1,44

1,61

0,26

0,29

0,36


Anm.:  Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner. 
Note:  Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

Anm.:  Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.

Note:  Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the
number of heads and the quantity may vary between years.

Anm.:  Före 2015 rapporterades slakten av fjäderfä per kvartal och följaktligen finns inga månadsuppgifter för 2014 och längre bakåt i tiden. De redovisade värdena är i dessa fall tredjedelar av kvartalsvärdena.

Note:  Before 2015 the reports on the slaughter of poultry were conducted per quarter of a year. Therefore, there are no monthly data for the year 2014 and earlier periods. The values shown are thirds of the quarterly data in these cases.

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.