Statens Jordbruksverk                                             1                                                     JO 48 SM 1607