Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1608

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-jun

Jan-Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 868

2 931

2 933

1 507

1 504

1 490

246

245

239

Fetthalt (%)  Fat content

4,26

4,25

4,25

4,25

4,25

4,26

4,22

4,23

4,16

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,42

3,42

3,42

3,42

3,42

3,43

3,41

3,41

3,39


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.