Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1608

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-jun

Jan-Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

404

406

410

62

64

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

526

529

531

83

85

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

180

181

182

29

30

30

1,0 – 2,0 %

527

482

495

239

242

243

37

38

38

< 1,0 %

214

211

213

107

105

105

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

52,6

55,7

57,1

9,5

10,0

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

46,3

45,6

44,4

7,3

7,3

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

8,6

7,8

8,8

0,9

1,2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

47,2

46,1

44,5

7,9

7,9

7,4


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.