Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1609

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:07
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:07
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Oförändrad slakt av fjäderfä 2016 jämfört med samma period under 2015

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2016 var 239 100 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till juli 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juli 63 000 ton, vilket är oförändrat jämfört med juli 2015. Under januari till juli 2016 har det producerats 66 100 ton grädde. Det är 1 600 ton mer än samma period 2015.

Totalt slaktades drygt 27 900 vuxna nötdjur och knapp 1 100 kalvar i juli 2016. Den totala vikten av nötkreatur uppgick till cirka 9 400 ton, vilket är markant mindre än samma månad det föregående året. Bortsett från toppen i maj månad har nu slakten av nötkreatur varit mindre än föregående år vid varje mättillfälle. Slakten av nötkreatur visas i Figur B.

I juli slaktades det knappt 201 000 svin, med en total vikt på  drygt 18 200 ton. I april var slakten relativt stor jämfört med tidigare år, men nu har den dalat så pass att den är lägre. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i juli var drygt 300 ton, något mindre än i juli 2014 och 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Slaktstatistik för fjäderfä finns nu tillgänglig för juni och juli månad. I juli var den drygt 12 500 ton, i stort sett lika stor som 2015 men betydligt större än i juli 2014. Slakten av kyckling uppgår till nästan 96 % av den totala slaktvikten för fjäderfä, vars utveckling visas i Figur E.

Ännu finns ingen mer aktuell statistik för äggingvägning än den från april månad i år, men så fort den uppdateras kommer den att finnas tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)