Statens Jordbruksverk                                             1                                                      JO 48 SM 1609