Statens Jordbruksverk                                             2                                                     JO 48 SM 1610