Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1612

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan-okt

Jan-Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2013

2014

2015

2016

2014

2014

2015

2015

2016

Mellankalv Fattened calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

26,60

25,39

21,57

21,19

18,24

13,28

2,66

2,03

1,41

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,18

4,05

3,47

3,40

2,95

2,19

0,42

0,32

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Kalv Total Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

27,07

25,70

21,78

21,45

18,40

13,32

2,68

2,06

1,41

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,21

4,07

3,49

3,41

2,96

2,20

0,42

0,33

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

30,73

33,43

33,40

28,25

28,12

28,19

3,46

3,64

2,82

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

9,53

10,45

10,69

8,86

9,01

9,28

1,07

1,16

0,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

2,46

2,76

2,65

2,11

2,05

1,92

0,43

0,40

0,33

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

1,20

1,35

1,33

1,02

1,02

0,97

0,21

0,20

0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungtjur1 Male bovine animals1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

142,37

145,14

148,89

127,48

129,31

124,60

11,98

12,25

12,05

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

46,18

47,58

49,47

41,92

43,06

42,51

3,88

4,07

4,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngre tjur2 Male bovine animals2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

19,79

22,37

20,34

19,30

17,32

16,61

1,72

1,60

1,59

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

6,69

7,69

7,09

6,64

6,03

5,91

0,58

0,57

0,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Tjur Total Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

164,62

170,28

171,88

148,89

148,68

143,14

14,12

14,25

13,97

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

54,07

56,63

57,89

49,57

50,11

49,39

4,68

4,84

4,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

56,89

61,22

59,85

50,45

49,51

45,31

5,85

5,30

4,26

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

16,18

17,77

17,68

14,74

14,68

13,90

1,63

1,53

1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

102,78

103,23

102,80

80,99

80,37

76,66

12,00

11,43

10,15

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

32,02

32,35

32,54

25,29

25,33

24,31

3,76

3,65

3,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungko Young cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

35,30

36,95

38,51

29,16

30,37

29,50

3,87

4,17

3,44

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

9,86

10,35

10,84

8,17

8,53

8,44

1,07

1,18

0,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Ko Total Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

138,07

140,19

141,30

110,15

110,74

106,16

15,87

15,59

13,58

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

41,89

42,70

43,38

33,46

33,86

32,74

4,82

4,83

4,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Storboskap3 Total Adult Cattle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

390,32

405,12

406,44

337,74

337,05

322,80

39,31

38,78

34,63

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

121,67

127,55

129,65

106,63

107,67

105,31

12,21

12,36

11,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Nötkreatur Total Cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

417,39

430,82

428,22

359,19

355,45

336,12

41,99

40,84

36,04

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

125,88

131,62

133,14

110,05

110,63

107,51

12,63

12,69

11,50


1)  Ålder under 2 år.  Age under 2 years.

2)  Ålder över 2 år.  Age above 2 years.

3)  I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor.  Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm.:  I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.
Note:  The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Anm.:  Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra
syften, kasseras eller hemslaktas.

Note:  Values refer to the slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa.:  Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).
Source:  Regina-slaughter (Slaughter Database of the Swedish Board of Agriculture).