Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-nov

Jan-Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

740

744

730

67

71

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

968

969

956

86

92

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

333

323

332

29

30

30

1,0 – 2,0 %

527

482

495

441

451

441

40

44

43

< 1,0 %

214

211

213

194

194

184

17

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

94,6

102,2

103,4

8,4

10,0

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

80,9

82,9

80,2

6,7

7,5

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

15,7

15,1

15,4

1,6

1,7

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

81,0

77,6

70,0

6,7

4,4

4,3


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.