Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1702

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:12
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Slaktvikten av fjäderfä har ökat med 5 % mellan 2015 och 2016

Kvantiteten invägd mjölk i december 2016 var 234 300 ton. Figur A visar
invägning av mjölk månad för månad sedan år 2013. Den totala mängden invägd mjölk under 2016 var 2 862 000 ton. Produktionen av konsumtionsmjölk var i december 69 600 ton och 800 000 ton för hela 2016. Jämfört med 2015 minskade både mängden invägd mjölk och produktion av konsumtionsmjölk med 2 %. I tabell 2 finns mer detaljer kring produktion av mjölkprodukter.

Totalt slaktades 33 000 vuxna nötkreatur och 1 200 kalvar i december 2016. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 10 900 ton i december 2016, vilket visas i Figur B. Under hela 2016 slaktades 411 000 nötkreatur, vilket är 4 % mindre än år 2015. Även slaktvikten av nötkreatur minskade, från 133 100 ton år 2015 till 131 200 ton 2016. I december 2016 slaktades det drygt 211 800 svin med en totalvikt på drygt 19 700 ton. Motsvarande siffror för hela 2016 var 2 526 500 svin respektive 232 800 ton. Jämfört med 2015 minskade antal svin med 1 %, medan den totala slaktvikten i stort sett var oförändrad. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Slakten av får och lamm var i december 2016 knappt 400 ton. Totalt under 2016 var slakten drygt 5 000 ton, knappt 2 % mindre än år 2015. Drygt 251 000 djur slaktades. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Det slaktades drygt 13 300 ton fjäderfä i december 2016. Totalt slaktades 152 200 ton fjäderfä 2016. Det är drygt 5 % mer än 2015 och knappt 14 % mer än 2014. Figur E visar kvartalsvis utveckling av slakten av fjäderfä sedan 2013.

Under 2016 har det levererats 120 700 ton av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 14 % jämfört med 2015. Ökningen beror till viss del på att Svenska Äggs medlemsföretag uppskattas ha ökat sin marknadsandel från 83 % till 88 % mellan 2015 och 2016. Figur F visar månadsvis invägning av ägg sedan 2013.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur F. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure F. Eggs delivered to wholsalers (1 000 metric tonnes)