Statens Jordbruksverk                                             2                                                      JO 48 SM 1702