Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-dec

Jan-Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec

 

2013

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

864

810

815

810

815

800

70

71

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 113

1 057

1 061

1 057

1 061

1 046

89

92

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

372

364

353

364

353

362

31

30

30

1,0 – 2,0 %

527

482

495

482

495

483

41

43

42

< 1,0 %

214

211

213

211

213

202

17

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,8

105,2

112,4

105,2

112,4

113,9

10,5

10,2

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

90,0

87,7

90,2

87,7

90,2

87,2

6,8

7,3

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,0

16,9

16,4

16,9

16,4

16,5

1,1

1,3

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

73,8

89,2

84,0

89,2

84,0

75,9

8,2

6,4

5,9


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.