Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1703

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2017:01
Animal products - Annual and monthly statistics – 2017:01
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Tydlig fortsatt ökning i slakten av alla slags fjäderfä

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2017 var 243 600 ton, något mindre än i den första månaden de två föregående åren. Produktionen av konsumtionsmjölk var 66 900 ton, också det något mindre än i januari 2015 och 2016. Detsamma kan sägas även om andra mjölkprodukter, bortsett från grädde och smör som är relativt oförändrade. 9 200 ton grädde och 1 300 ton smör producerades i januari. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014.

Totalt slaktades 31 000 vuxna nötkreatur och 1 200 kalvar i januari 2017. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 10 300 ton, vilket visas i Figur B. Jämfört med i januari år 2016 slaktades det nu färre kalvar men fler tjurar av olika slag. Totalt slaktades drygt 11 000 tjurar i januari, att jämföra med knappt 9 900 i januari 2016. I januari 2017 slaktades också knappt 216 900 svin med en totalvikt om drygt 20 700 ton, vad gäller vikten är det en höjning om cirka 8 % jämfört med januari 2016. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2014. Slakten av får och lamm var drygt 300 ton i januari 2017, något mer än i samma månad året före. Utvecklingen för slakten av får och lamm sedan år 2014 visas i Figur D.

Slakten av fjäderfä fortsätter att växa och nådde i januari 2017 drygt 13 800 ton, vilket är 24 % högre än i januari 2016. Ökningen syns i såväl slakten av kyckling och höns som i kalkoner. Figur E visar månadsvis utvecklingen för slakten av fjäderfä sedan 2015.

Några data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag i januari finns inte tillgänglig ännu. Så fort de blir det kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas. Däremot har de gjort en ny beräkning av sin marknadsandel i Sverige under år 2016. Den uppges nu ha varit 86,5 %, 1,5 procentenheter lägre än tidigare.

 

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)