Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

Mellankalv Fattened calves

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

25,39

21,57

16,15

2,06

1,38

1,16

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,05

3,47

2,66

0,33

0,22

0,19

 

 

 

 

 

 

 

S:a Kalv Total Calves

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

25,70

21,78

16,20

2,09

1,39

1,17

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,07

3,49

2,67

0,33

0,22

0,19

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

33,43

33,40

34,21

3,15

2,55

2,94

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

10,45

10,69

11,22

1,01

0,83

0,98

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

2,76

2,65

2,60

0,21

0,15

0,18

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

1,35

1,33

1,32

0,11

0,08

0,09

 

 

 

 

 

 

 

Ungtjur1 Male bovine animals1

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

145,14

148,89

145,22

9,85

8,58

9,45

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

47,58

49,47

49,47

3,24

2,87

3,22

 

 

 

 

 

 

 

Yngre tjur2 Male bovine animals2

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

22,37

20,34

19,72

1,79

1,13

1,38

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

7,69

7,09

7,04

0,62

0,40

0,50

 

 

 

 

 

 

 

S:a Tjur Total Bulls

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

170,28

171,88

167,54

11,85

9,86

11,01

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

56,63

57,89

57,83

3,96

3,35

3,81

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

61,22

59,85

55,11

5,78

4,98

4,78

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

17,77

17,68

16,81

1,69

1,51

1,47

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

103,23

102,80

100,29

10,35

8,68

8,88

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

32,35

32,54

31,93

3,25

2,78

2,86

 

 

 

 

 

 

 

Ungko Young cows

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

36,95

38,51

37,67

3,78

3,31

3,41

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

10,35

10,84

10,80

1,06

0,95

1,00

 

 

 

 

 

 

 

S:a Ko Total Cows

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

140,19

141,30

137,95

14,13

11,99

12,29

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

42,70

43,38

42,73

4,32

3,73

3,87

 

 

 

 

 

 

 

S:a Storboskap3 Total Adult Cattle3

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

405,12

406,44

394,82

34,91

29,38

31,02

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

127,55

129,65

128,59

10,98

9,41

10,13

 

 

 

 

 

 

 

S:a Nötkreatur Total Cattle

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

430,82

428,22

411,02

36,99

30,76

32,19

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

131,62

133,14

131,25

11,31

9,64

10,32


1)  Ålder under 2 år.  Age under 2 years.

2)  Ålder över 2 år.  Age above 2 years.

3)  I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor.  Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm.:  I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.
Note:  The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Anm.:  Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra
syften, kasseras eller hemslaktas.

Note:  Values refer to the slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa.:  Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).
Source:  Regina-slaughter (Slaughter Database of the Swedish Board of Agriculture).