Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-feb

Jan-Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 931

2 933

2 862

485

488

469

232

239

225

Fetthalt (%)  Fat content

4,25

4,25

4,24

4,26

4,28

4,25

4,27

4,27

4,24

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,42

3,42

3,45

3,43

3,43

3,50

3,42

3,43

3,49


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.