Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1705

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2017:03
Animal products – Annual and monthly statistics 2017:03
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Fortsatt relativt stor slakt av svin och fjäderfä i mars 2017

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2017 var 251 600 ton, vilket är drygt 2 % mindre än i samma månad året innan. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Produktionen av konsumtionsmjölk var i mars 68 000 ton. Produktionen av grädde var 10 100 ton, av ost 7 600 ton och av smör 1 800 ton. Av dessa tre sorters mjölkprodukter var det bara smörproduktionen som var större än i mars 2016.

I mars 2017 slaktades drygt 33 800 nötkreatur, varav nästan 1 300 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var drygt 10 900 ton, vilket är något mer än i mars 2016 men något mindre än i mars 2015. Den tidigare observerade trenden, att fler tjurar slaktas medan slakten av övriga typer av nöt minskar, tycks hålla i sig. Antalet slaktade tjurar var 8 % högre i mars 2017 jämfört med mars 2016, medan deras totala slaktvikt var 10 % högre. Figur B visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014.

Drygt 231 800 svin slaktades i mars 2017 och deras sammanlagda slaktvikt var drygt 22 100 ton. I motsats till i februari månad är det en ökning om cirka 10 % i slaktvikten jämfört med samma månad år 2016. Jämfört med i mars 2015 är dock ökningen bara 3 %.  Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Slakten i mars av hästar för humankonsumtion var, precis som i februari, cirka 190 djur. Det är även ungefär lika många som i mars år 2016, men färre än i mars 2015. Slakten av får och lamm var 16 100 djur i mars 2017, 16 respektive 24 % mindre än i mars 2016 och 2015. Dock var slakten i föregående månad, februari, ovanligt stor så det är för tidigt att göra några antaganden om trenden. Utvecklingen i slakt av får och lamm visas i Figur D.

Mängden slaktade fjäderfä var i mars 2017 knappt 15 100 ton, över 20 % mer än i samma månad 2016. I procent räknat har ökningen varit stor i både mängden höns och mängden kalkon, men merparten av ökningen i slaktvikt står kycklingslakten för. Den var 2 240 ton större i mars i år än i mars år 2016. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Några data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för det första kvartalet 2017 finns inte tillgänglig ännu. Så fort de blir det kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)