Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-mar

Jan-Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

810

815

785

204

205

199

70

68

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 057

1 061

1 027

264

264

258

91

89

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

364

353

365

90

91

91

31

31

31

1,0 – 2,0 %

482

495

468

122

122

118

41

41

41

< 1,0 %

211

213

195

53

51

49

18

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

105,2

112,4

112,7

27,7

28,7

28,6

9,8

10,3

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

87,7

90,2

87,2

22,6

22,6

22,0

7,9

7,9

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

16,9

16,4

16,5

3,7

4,1

4,7

1,3

1,6

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

89,2

84,0

75,9

21,1

21,9

20,2

8,2

7,1

7,3


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.