Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Mjölkinvägning inom EU

7. Milk delivered to dairies within the EU

 

Kvantitet 1 000 ton
Quantity

 

2014

2015

2016

 

 

 

 

Belgien Belgium

3 689

3 988

3 875

Bulgarien Bulgaria

510

505

530

Cypern Cyprus

164

162

197

Danmark Denmark

5 113

5 278

5 276

Estland Estonia

730

720

715

 

 

 

 

Finland Finland

2 357

2 394

2 390

Frankrike France

25 309

25 375

24 744

Grekland Greece

619

612

619

Irland Ireland

5 816

6 585

6 852

Italien Italy

11 024

10 641

10 773

 

 

 

 

Kroatien Croatia

523

513

490

Lettland Latvia

805

808

..

Litauen Lithuania

1 436

1 438

1 413

Luxemburg Luxembourg

306

333

362

Malta Malta

43

42

43

 

 

 

 

Nederländerna Netherlands

12 473

13 331

14 324

Polen Poland

10 581

10 869

11 130

Portugal Portugal

1 863

1 928

1 843

Rumänien Romania

995

916

953

Slovakien Slovakia

844

865

823

 

 

 

 

Slovenien Slovenia

532

554

575

Spanien Spain

6 601

6 720

6 864

Storbritannien United Kingdom

14 829

15 191

14 543

Sverige Sweden

2 931

2 933

2 862

Tjeckien Czech Republic

2 414

2 500

2 793

 

 

 

 

Tyskland Germany

31 375

31 879

31 973

Ungern Hungary

1 470

1 536

1 552

Österrike Austria

3 067

3 103

3 091

 

 

 

 

EU-28

148 418

151 720

..