Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1706

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-apr

Jan-Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

810

815

785

272

272

266

68

67

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 057

1 061

1 027

353

352

345

89

88

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

364

353

365

120

121

122

30

30

31

1,0 – 2,0 %

482

495

468

162

162

158

41

40

40

< 1,0 %

211

213

195

71

68

65

18

17

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

105,2

112,4

112,7

36,7

37,5

37,7

9,0

8,8

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

87,7

90,2

87,2

30,6

30,0

29,6

7,9

7,4

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

16,9

16,4

16,5

5,4

5,8

6,1

1,6

1,7

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

89,2

84,0

75,9

29,2

29,4

27,2

8,2

7,5

7,0


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.