Statens Jordbruksverk                                                            2                                                      JO 48 SM 1707

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-403X  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 4 juli 2017.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.