Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-maj

Jan-May

Maj

May

Maj

May

Maj

May

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 931

2 933

2 862

999

995

..

254

250

..

Fetthalt (%)  Fat content

4,25

4,25

4,24

4,26

4,28

..

4,26

4,29

..

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,42

3,42

3,45

3,42

3,43

..

3,42

3,44

..


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.