Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-maj

Jan-May

Maj

May

Maj

May

Maj

May

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

810

815

785

272

272

..

68

67

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 057

1 061

1 027

353

352

..

89

88

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

364

353

365

120

121

..

30

30

..

1,0 – 2,0 %

482

495

468

162

162

..

41

40

..

< 1,0 %

211

213

195

71

68

..

18

17

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

105,2

112,4

112,7

36,7

37,5

..

9,0

8,8

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

87,7

90,2

87,2

30,6

30,0

..

7,9

7,4

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

16,9

16,4

16,5

5,4

5,8

..

1,6

1,7

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

89,2

84,0

75,9

29,2

29,4

..

8,2

7,5

..


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.