Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses                 

 

 

Jan-maj

Jan-May

Maj

May

Maj

May

Maj

May

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

87 921,70

94 111,23

99 293,00

38 354,13

40 134,61

42 956,39

7 679,46

8 617,02

8 751,05

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

126,54

136,86

148,49

55,78

58,37

64,24

11,17

12,89

13,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 558,33

3 448,79

3 108,11

1 224,02

1 276,50

1 908,94

185,10

282,56

413,18

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

4,16

4,04

3,64

1,43

1,49

2,23

0,22

0,33

0,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

421,22

465,85

517,62

173,44

194,18

216,38

35,88

44,30

47,27

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,35

3,79

4,22

1,48

1,61

1,85

0,29

0,37

0,39


Anm.:  Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner.
Note:  Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

Anm.:  Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.

Note:  Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the
number of heads and the quantity may vary between years.

Anm.:  Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra
syften, kasseras eller hemslaktas.

Note:  Values refer to the slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.