Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1708

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2017:06
Animal products – Annual and monthly statistics 2017:06
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Ägginvägningen hittills mindre år 2017 än föregående år

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2017 var 235 900 ton, vilket är drygt 1 % mindre än i samma månad året innan. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juni 59 000 ton. Produktionen av grädde var 8 300 ton, av ost 7 500 ton och av smör 1 800 ton.

I juni 2017 slaktades cirka 30 900 nötkreatur, varav drygt 1 100 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var drygt 10 200 ton, vilket är närmast oförändrat jämfört med i juni 2016 men cirka 3 % mindre än i juni 2015. Trenden att variationerna månad för månad är ovanligt stora år 2017 tycks ha avtagit något. Detta framgår i Figur B, som visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014. Slakten i juni var mindre för kategorierna kalvar, kor och ungkor än i motsvarande månad 2016, men för övriga kategorier var den större.

För slakten av svin kvarstår tidigare trend med kraftiga variationer i slakten under 2017. Drygt 209 100 svin slaktades i juni och deras sammanlagda slaktvikt var knappt 19 500 ton. Jämfört med i juni 2016 hade slakten av suggor och unggrisar minskat något, medan de slaktade galtarna, unggaltarna och slaktsvinen var fler. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Slakten av får och lamm var obetydligt lägre i juni 2017 än i samma månad föregående år. 16 800 djur slaktades och slaktvikten var 360 ton. Figur D, visar utvecklingen i slakt av får och lamm sedan januari 2014.

Mängden slaktade fjäderfä var i juni 2017 knappt 12 900 ton, nästan 4 % mer än i samma månad 2016. Slakten av kalkon var något lägre och slakten av höns var betydligt lägre än i juni 2016. Drygt 96 % av den slaktade mängden fjäderfä utgörs dock av kyckling och kycklingslakten var 5 % högre än i juni 2016. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag under årets första sex månader finns nu tillgängliga. I juni 2017 var invägningen 9 100 ton. Det är en minskning om 7 % jämfört med i juni 2016, men knappt 7 % mer än i samma månad 2015. Ägginvägningens utveckling illustreras i Figur F.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

 

Figur F. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure F. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)